Vil du inn på boligmarkedet og lurer på om dette er noe for deg ?

Tilbud om hjelp til egenkapital, leie til eie og deleie.


På denne siden samler jeg opp noen betrakninger jeg har gjort om alternative boligmodeller myntet på deg som vil inn på boligmarkedet.  Det popper stadig opp nye tilbud i feedene våre på dette.  Mange spør meg om det er noe de burde prøve. Her kan det være en del fallgruber og risikomomenter.
Derfor har jeg dukket ned i noen av produktene for å  kunne gi deg innsikt i hva disse modellene går ut på og hva det kan koste å benytte seg av dem.  

 

Jeg ønsker at du skal ha innsikt i de grunnleggende årsaker til at behovet og markedet for hjelp til å komme inn på boligmarkedet har oppstått.  Derfor ber jeg deg lese denne bloggen før du ser på noen av tilbudene.

 

Det er mest lønnsomt å klare seg selv eller satse på hjelp fra familie og venner når du vil inn på boligmarkedet

Når du leser mine vurderinger, vær også klar over at  modellene er bygd opp  etter ulike prinsipper og det kan være vanskelig å sammenligne dem direkte. 

Jeg kan ikke gi deg direkte råd om hvilken modell som er mest lønnsom for deg.  Og hvilken av dem du føler deg mest komfortabel med.  Det må du finne ut av ved å kontakte leverandørene og be om et konkret tilbud. 
 
Et annet poeng er at du nå, i august 2023 vil ha høyere bokostnader  når du kjøper enn når du leier.  Med mindre du betaler en veldig høy leie.  Så er det mange andre fordeler ved å eie, og leiemarkedet kan være både uforutsigbart og utrygt.  Men hvis du har anledning til å bo til leie relativt rimelig  vil det være mest økonomisk lønnsomt å leie en periode.  Og spare opp egenkapital til du blir i stand til å finansiere i et boligkjøp på egen hånd.  Ingen grunn til å presse frem et boligkjøp så tidlig som mulig for enhver pris. Det gjelder særlig hvis du må gi fra deg mye av forventet gevinst og opparbeidet egenkapital gjennom avdragsbetaling.  

Les mer om forskjellen mellom å eie og leie her:

Er det blitt dyrere å eie enn å leie

Address - leie til eie konsept

Les min blogg

Er det lurt å benytte leie til eie tilbud for å komme inn på boligmarkedet ? 

her, eller klikk på bildet

 

Finit - Hjelp til egenkapital

Les min blogg

Det kan bli dyrt å være fattig på boligmarkedet hvis du mangler egenkapital

Denne aktøren, på linje med mange andre, skal ha sin del av eventuell prisstigning og avdragene som du har nedbetalt på lånet.  Og du er ansvarlig for lånet alene. 

 

her, eller klikk på bildet

 
Last ned regnestykke gevinst FINIT med 3 prosent boligprisvekst
Last ned regnestykke gevinst FINIT med 5 prosent boligprisvekst
Regnestykket ovenfor med Finit, er  tatt med som et eksempel for å vise hvordan aktørene kan finansiere sin del.  Kort skissert er det slik at du må betale betale utgiftene på boligen når du bor der. Videre skal de som hjelper deg med egenkapitalen ha igjen sin andel, både på investert beløp og av avdragene som du har nedbetalt på lånet.
Vil du vite i detalj hva den aktøren som tilbyr å hjelpe deg med egenkapital skal ha,og hva du sitter igjen med sel, må du få et konkret tilbud som du selv må vurdere ut i fra din situasjon.  

 

OBOS deleie og generelt om leie til eie modeller


Gjelder bare nybygg i utvalgte prosjekter og du betaler markedsleie for delen du ikke eier.

Les min blogg
Er OBOS deleie og andre alternative boligmodeller noe for deg?

 her  eller klikk på bildet 

Deleie med CoOwner 

Her deler dere på opparbeidet egenkapital (prisstigning og avdrag på lån) etter eierbrøk og tilbyder er solidarisk ansvarlig for boliglånet.

Les min blogg 
Er deleie med CoOwner noe for deg 

hereller klikk på bildet

 

 Her kommer det mer etter hvert.

Har du sett noen modeller og tilbud du vil at vi skal teste ut sammen, ta kontakt.

 

Book gjerne   et uforpliktende digitalt møte med meg for å få sjekket ut dine muligheter på boligmarkedet.

 


 

Boligdama
Trude Larsen
Boligkjøpsrådgiver

 

Ta kontakt